Till huvudinnehåll

Föreslå åtgärder för en stärkt livsmedelsberedskap hos kommuner och regioner

Statskontoret ska analysera kommuners och regioners förutsättningar att vidta nödvändiga förberedelser för en livsmedelsberedskap inför höjd beredskap och krig. Om det finns behov ska Statskontoret lämna förslag som bidrar till detta.

Förslagen som Statskontoret lämnar ska gälla sådana verksamheter som kommuner och regioner ansvarar för och som är av betydelse för att uppnå målen för det civila försvaret såsom hälso- och sjukvård, skola, barnomsorg och inom socialtjänstens verksamheter.

Statskontoret ska:

  • Analysera kommuners och regioners nuvarande förutsättningar att säkerställa livsmedelsberedskapen inom sina verksamhetsansvar.
  • Utifrån analysen vid behov föreslå åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till att stärka förmågan till livsmedelsförsörjning inom uppbyggnaden av det civila försvaret.
  • Belysa i vilken mån de föreslagna åtgärderna även bidrar till den fredstida livsmedelsberedskapen.
  • Föreslå hur de åtgärder som föreslås kan följas.

Uppdraget utförs i dialog med Livsmedelsverket, MSB, SKR samt utredningen En ny livsmedelsberedskap. 

Statskontoret ska lämna en muntlig delredovisning senast den 31 maj 2023
och slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 3 oktober 2023.