Till huvudinnehåll

Göra en översyn av statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället

Statskontoret har fått i uppdrag att göra en översyn av statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället. Översynen ska innehålla en kartläggning och analys över hur effektiv och ändamålsenlig den nuvarande bidragsmodellen är samt eventuella förslag på en bättre bidragsmodell.

Statskontoret får föreslå förändringar i förordning (2018:1533) om statsbidrag  för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer i inom det civila försvaret. Statskontoret kan också föreslå organisatoriska förändringar om det är motiverat för att uppny syftet med stödet. 

Uppdraget ska redovisas senast 26 maj 2023 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).