Till huvudinnehåll

Kunskapssammanställning om nationella strategier

Statskontoret har fått i uppdrag att genomföra en kunskapssammanställning om nationella strategier.

Sammanställningen ska baseras på Statskontorets tidigare publikationer och innehålla en bakgrundsbeskrivning av Statskontorets tidigare analyser av hur strategier och handlingsplaner kan bidra till regeringens styrning och en presentation av omfattningen av strategier från regeringen (regeringarna). Vidare ska sammanställningen belysa för- och nackdelar med nationella strategier framgångsfaktorer för långsiktighet samt vilka utmaningar som finns. 

Utifrån befintligt material ska Statskontoret föra ett resonemnag om hur olika beslutsprocesser (Riksdag och regering) och olika modeller för förvaltning av en strategi påverkar genomförande och utfall. 

Statskontoret ska redovisa uppdraget i form av en promermoria senast den 30 juni 2023.