Till huvudinnehåll

Redovisning av praktik för nyanlända arbetssökande hos statliga myndigheter

Statliga myndigheter ska mellan år 2016-2023 ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Statskontoret har i uppdrag att redovisa hur många myndigheter som har ställt eller avser att ställa praktikplatser till förfogande, hur många praktikplatser det handlar om samt hur många nyanlända som påbörjat och genomfört praktik. Nästa delredovisning sker 1 juni 2023, slutredovisning ska ske senast 30 april 2024.

På Arbetsgivarverkets webbplats finns information för myndigheterna. 

Delredovisningar

Praktik i staten. Uppföljning 1
Praktik i staten. Uppföljning 2
Praktik i staten. Uppföljning 3
Praktik i staten. Uppföljning 4
Praktik i staten. Uppföljning 5
Praktik i staten. Uppföljning 5. Tabell per myndighet
Praktik i staten – en fördjupad uppföljning (Uppföljning 6)
Praktik i staten. Uppföljning 7
Praktik i staten. Uppföljning 8
Praktik i staten. Uppföljning 9