Till huvudinnehåll

Redovisning av praktik för personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter

Statliga myndigheter ska mellan år 2016-2023 ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga från Arbetsförmedlingen för praktik.

Statskontoret har i uppdrag att redovisa hur många myndigheter som har ställt eller avser att ställa praktikplatser till förfogande, hur många praktikplatser det handlar om samt hur många funktionshindrade som påbörjat och genomfört praktik. Slutredovisning ska ske senast 30 april 2024.

Delredovisningar

Praktik i staten. Uppföljning 1
Praktik i staten. Uppföljning 2
Praktik i staten. Uppföljning 3
Praktik i staten. Uppföljning 4
Praktik i staten. Uppföljning 5
Praktik i staten. Uppföljning 5. Tabell per myndighet
Praktik i staten – en fördjupad uppföljning (Uppföljning 6)
Praktik i staten. Uppföljning 7
Praktik i staten. Uppföljning 8
Praktik i staten. Uppföljning 9