Till huvudinnehåll

Ta fram och tillhandahålla en introduktionsutbildning för statligt anställda

Statskontoret har regeringens uppdrag att ta fram en introduktionsutbildning för nyanställda i staten. Vi ska tillhandahålla denna utbildning från och med juli 2023.

Utbildningen kommer att vara grundläggande och omfatta frågor som är centrala för statsanställda. Det innebär att utbildningen bland annat kommer att ta upp vad det innebär att vara statsanställd och hur det skiljer sig från anställningar i andra sektorer samt introducera den statliga värdegrunden.

Målgruppen för utbildningen är nyanställda vid myndigheter under regeringen. Men utbildningen kommer att vara öppen för alla som vill.

Utbildningen kommer att vara helt digital, fokusera på frågor som är gemensamma för alla statsanställda och fungera som en övergripande och grundläggande introduktion till staten. Den gemensamma introduktionsutbildningen kommer därmed inte att ersätta myndigheternas egna, mer verksamhetsanpassade introduktion av nyanställda.