Till huvudinnehåll

Uppföljning av statens styrning av kommuner och regioner

Regeringen har gett Statskontoret uppdrag att 2020 – 2023 översiktligt redovisa och analysera utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner och deras verksamhet. Syftet är att årligen ge regeringen ett samlat underlag inom styrningens utveckling.

Statskontoret ska årligen, senast den 31 mars, lämna en redovisning för det föregående året. Slutredovisningen av denna del av uppdraget ska även innehålla en fördjupad analys av utvecklingen.

Därutöver ska en redovisning av användningen för samtliga riktade statsbidrag lämnas årligen senast den 30 juni.