Till huvudinnehåll

Utreda arbetet för att minska och motverka segregation

Statskontoret får i uppdrag att utreda arbetet för att minska och motverka segregation. Uppdraget ska öka kunskaperna om hur arbetet för att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå är organiserat. Statskontoret ska fokusera på platser som har ett särskilt organiserat arbete för att minska och motverka segregation.

I uppdraget ska följande frågor besvaras:

  1. Hur är arbetet mot segregation organiserat på lokal och regional nivå?
  2. I vilken utsträckning bedrivs arbetet för att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå i enlighet med utgångspunkterna och målen som anges i regeringens långsiktiga strategi för politikområdet?
  3. Vilka hinder finns det för arbetet på lokal och regional nivå?
  4. Hur används de statistikverktyg och riktade statsbidrag som finns för arbetet?

Baserat på resultaten från utredningen ska Statskontoret lämna rekommendationer för regeringens fortsatta arbete för att minska och motverka segregation fram till 2028.

Statskontoret ska senast den 28 februari 2023 lämna en skriftlig redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). En muntlig delredovisning ska lämnas senast den 30 november 2022.