Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Miljöövervakning – kartläggning och analys

2012:12

Statskontoret har gjort en övergripande kartläggning och analys av det svenska miljöövervakningssystemet och dess aktörer. I uppdraget från regeringen har även ingått att lämna förslag på hur miljöövervakningssystemet kan effektiviseras.

Miljöövervakningen syftar till att utveckla och följa upp miljökvalitetsmålen inom miljömålssystemet, ligga till grund för internationell rapportering samt förse forskningen med data för analyser. En slutsats i rapporten är att de uppgifter som tas fram inom miljöövervakningen inte är tillräckliga för uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Kopplingen mellan miljöövervakningen och uppföljningen av miljökvalitetsmålen bör därför stärkas.

I rapporten lämnas förslag till hur miljöövervakningen kan effektiviseras, t.ex. genom ökad samordning och tillgänglighet. Rapporten innehåller även förslag rörande finansieringsalternativ inom ramen för miljöövervakningen.