Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av projektet Offentligt etos

2014:22

Statskontoret har utvärderat projektet Offentligt etos som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) genomförde 2010–2012. Krus skulle verka för att statsanställdas kunskaper och förståelse om den statliga värdegrunden stärktes.

Statskontorets enkätundersökning visar att hälften av myndigheterna deltog i projektet Offentligt etos aktiviteter. Projektet inspirerade var femte myndighet. Nyttan av Krus projekt var större för myndigheter vars ledning deltog i utbildningar och seminarier. Länsstyrelser och kulturmyndigheter tillhör de myndigheter som har haft störst nytta av projektet Offentligt etos.

De flesta myndigheter arbetar i dag för att stärka de anställdas kunskap och förståelse för den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Vanligast är att myndigheterna har tagit fram egna värdeord och att de har en introduktionsutbildning om den gemensamma värdegrunden eller rollen som statstjänsteman