Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar

Statskontoret har i antologin Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar undersökt vilka förändringar som genomförts i svensk statsförvaltning sedan finanskrisen bröt ut.

Vilka är erfarenheterna av de senaste årens reformarbete? hur skiljer sig förändringarna i svensk förvaltning från de reformer som präglat andra europeiska länder? Vilka är de framtida utmaningarna för svensk statsförvaltning? Dessa är några av de frågeställningar som belyses i denna antologi.

I antologin medverkar myndighetschefer, statstjänstemän och forskare.