Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning – utvecklingsområden och prioriteringar 2015–2016 (PM)

Statskontoret presenterar i sin analys av förvaltningspolitiska utvecklingsområden ett antal av de utmaningar och större förändringar i omvärlden som kan tänkas få konsekvenser för den svenska förvaltningen och dess framtida utveckling.

Utifrån dessa utmaningar och förändringar identifierar vi tre områden där vi menar att det finns strategiska förvaltningspolitiska utveck­lingsbehov.  Det handlar om

  • Mer tillitsbaserad styrning av myndigheterna
  • Utveckling av samverkan och koordinering i förvaltningen
  • Bättre förutsättningar för omprövning av det statliga åtagandet

I promemorian finns också Statskontorets prioriterade insatser under 2015–2016 inom det förvaltningspolitiska området