Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förändringsprocesser i stora organisationer

Hur lång tid tar en omorganisation? Vad kostar det? Hur genomför man förändringarna på ett effektivt sätt? Frågorna är utgångspunkt för denna forskningsöversikt som Statskontoret har tagit initiativ till.

Syftet med forskningsöversikten är att bidra med en samlad analys av den kunskap om förändringsarbete i stora organisationer som forskare inom olika discipliner har kommit fram till. Stora omorganisationer i den offentliga sektorn ställer centrala förvaltningspolitiska begrepp som rättssäkerhet, effektivitet och medarbetarskap på sin spets. I forskningsöversikten diskuteras vilka faktorer som påverkar genomförandet av organisationsförändringar och vad som är rimliga förväntningar på resultaten.

Författare till forskningsöversikten är Daniel Ericsson, docent i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet. Ericssons forskning är inriktad på ledning och organisering av kreativa verksamheter. Han har flera års erfarenhet av att arbeta med strategisk utveckling tillsammans med högre chefer.