Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Forskning i praktiken. Om praktikrelevant forskning och praktiknära forskningsmiljöer

Statskontoret vill med den här studien lyfta fram förvaltningspolitisk forskning som har relevans för den offentliga verksamheten.

Studien består av två delar. I den första delen beskriver och analyserar vi forskning med inriktning mot tillit och kontroll. Vi presenterar också översiktligt en modell för en tillitsbaserad styrning som även tar hänsyn till att ledningarna måste kunna styra och kontrollera verksamheterna.

I den andra delen analyserar vi relationen mellan forskning och praktik
och framhåller särskilt vikten av att det finns mötesplatser mellan
forskare och praktiker för att kunskap ska kunna förmedlas