Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Sjukfrånvaron i staten år 2015 – myndigheter och sektorer (PM)

Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig och ökar, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Sjukfrånvaron ökar snabbare bland kvinnor än män. Skillnaden mellan män och kvinnors sjukfrånvaro är den största på fem år.

I de statliga myndigheterna uppgick sjukfrånvaron till 3,9 procent av den tillgängliga arbetstiden 2015. Det är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år och innebär att sjukfrånvaron ökat med 1,0 procentenheter sedan 2011. Ökningen mellan 2014 och 2015 är den enskilt största ökningen under de senaste fem åren.  

Statskontorets sammanställning och jämförelser av sjukfrånvarostatistik bygger på redovisade uppgifter från 203 myndigheter enligt deras årsredovisningar för 2015. I oktober 2016 kommer Statskontoret med en rapport som analyserar hur myndigheterna arbetar med att förebygga och minska sjukfrånvaron bland sina anställda.