Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Sjukfrånvaron i staten år 2016 – myndigheter och sektorer (PM)

Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig för femte året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har också fortsatt ökat.

I de statliga myndigheterna uppgick sjukfrånvaron till 4,1 procent av den tillgängliga arbetstiden år 2016. Det är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år och 1,1 procentenheter jämfört med år 2012.

Sjukfrånvaro på mer än 60 dagar, så kallad långtidsfrånvaro, har ökat markant som andel av den totala sjukfrånvaron, till 54,8 procent för år 2016 jämfört med 2013 då den utgjorde 43,2 procent. 

Sjukfrånvaron för kvinnor ökade med 0,2 procentenheter under fjolåret och uppgick till 5,5 procent. Männens sjukfrånvaro har ökat med 0,2 procentenheter under samma period och uppgick till 2,7 procent. 

Fördelat på åldersgrupper är ökningen störst i den mellersta gruppen, med anställda som är 30 till 49 år, där sjukfrånvaron ökade med 0,3 procentenheter. I de övriga grupperna, för de som är yngre än 30 respektive äldre än 50, ökade sjukfrånvaron med 0,2 procentenheter. 

Statskontorets sammanställning och jämförelser av sjukfrånvarostatistik bygger på redovisade uppgifter från 199 myndigheter enligt deras årsredovisningar för år 2016.

Tabell i excel