Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Statsförvaltningen i korthet 2020

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling. I den här rapporten beskriver vi statsförvaltningens utveckling i korthet.

Vi redovisar antal myndigheter under regeringen, hur stora myndigheterna är och uppgifter om myndigheternas ledningsformer. Vi redovisar dessutom hur många särskilda organ det finns i statsförvaltningen.

Vi redovisar även uppgifter om de som arbetar i statsförvaltningen och om hur medborgarna uppfattar kvaliteten i den statliga verksamheten.