Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kurser

Hur kan du som chef leda samtal om rollen som statsanställd?

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Statskontoret erbjuder en kostnadsfri kurs där du som chef med personalansvar får utveckla din förmåga att leda samtal om rollen som statsanställd.

Hur kan du som chef utveckla en god förvaltningskultur?

Som chef har du ansvar för att medarbetarna vet vad det innebär att vara anställd i staten och för att det finns en god förvaltningskultur på din arbetsplats. Olika värden och lagar står ofta mot varandra och ställer krav på att alla anställda använder ett gott omdöme. Kursen ger dig verktyg för att leda samtal som stödjer dina medarbetare och en god förvaltningskultur. Verktygen kan du prova och använda direkt när du kommer tillbaka till jobbet. Vi kommer bland annat ta upp:

  • Vilka förmågor behöver chefer respektive medarbetare utveckla?
  • Vilka konkreta verktyg kan du använda och vad kan du vinna på att använda dem?
  • Vilka är hindren och utmaningarna?

På kursen får du även möjlighet att utbyta erfarenheter med chefskollegor från andra myndigheter.

Ingela Thorsson är kursledare. Hon är en erfaren pedagog med lång erfarenhet av att jobba med värdegrund och förvaltningskultur från Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) och Värdegrundsdelegationen.

Tid och plats

Vi erbjuder kursen två gånger under hösten:

13 september, kl. 13–16.30

17 oktober, kl. 13–16.30

Plats: Statskontoret, Torsgatan 11, plan 4.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef i kärnverksamheten. Kursen ska ge dig verktyg att diskutera dessa frågor med medarbetarna på din egen avdelning eller enhet, inte primärt för att kunna föra vidare informationen i myndigheten i stort.

Anmälan

Antalet platser är begränsat till ca 20 deltagare vid varje kurstillfälle och vi kan erbjuda plats till max två chefer från varje myndighet. Anmälan är bindande. Om du har frågor om kursen är du varmt välkommen att kontakta oss på e-post.