Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarier

Statskontoret bjuder in till sex seminarier om förvaltningskultur per år där varje seminarium handlar om ett konkret tema som korruption eller hur man konkret kan jobba med förvaltningskultur på myndigheter. Vi bjuder in en eller två föredragshållare som inleder seminariet med en inspirerande föreläsning.

Seminarierna är ett forum för statsanställda att få ny kunskap, samtala och utbyta erfarenheter. Därför har vi alltid utrymme för samtal mellan seminariedeltagarna och seminarierna har alltid en tydlig målgrupp som varierar beroende på tema.

Våra föredragshållare filmas och filmerna ligger tillgängliga på vår webbplats. De kan användas som inspiration till samtal på myndigheterna och vi har förslag på diskussionsfrågor för att inspirera till samtal och erfarenhetsutbyte.

Vi vill gärna bjuda in till seminarier även utanför Stockholm. Om du är intresserad av att arrangera något seminarium tillsammans med oss eller har tips och idéer på seminarier och föredragshållare, vänligen kontakta oss på forvaltningskultur@statskontoret.se

Kommande seminarier

Planering för hösten 2017 pågår men de teman som seminarierna kommer att handla om är:

Dilemman – ett verktyg för att göra arbetet med värderingar och kultur konkret och relevant

Seminariet handlar om erfarenheter och lärdomar av att arbeta med dilemman som verktyg i arbetet med en god förvaltningskultur.

Myndigheter och statsanställda på sociala medier – vad är bra, lämpligt, tillåtet?

Seminariet behandlar möjligheter och utmaningar som myndigheter och statsanställda har att hantera i tillgången till och användandet av sociala medier. Hur gör man och varför? Vad är lagligt och vad är lämpligt?

Rollen som statsanställd och professionsidentiteten – motsättningar och möjligheter

Seminariet tar upp erfarenheter och lärdomar av att leda verksamheter där de statsanställda också har starka professionsidentiteter. Vad ställer det för krav på chefer och medarbetare?


Tidigare seminarier

24 maj 2017: När svart och vitt blir grått. Om rekrytering i staten

Myndigheter ska rekrytera medarbetare utifrån förtjänst och skicklighet i en öppen process. Huvudprinciperna är tydliga men det finns utrymme för tolkning och det händer att myndigheter frångår eller tänjer på regelverket. När hamnar myndigheter i gråzonen mellan det tillåtna och otillåtna och varför?

  • Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket berättar om utmaningar i samband med rekrytering och anställningsbeslut.

 

3 maj 2017: Var går gränsen? Om vänskapskorruption och olämpliga relationer

Korruption förekommer i olika former – även i Sverige. Hur kan myndigheter bygga en kultur som är motståndskraftig mot vänskapskorruption? Hur kan olämpliga, eller direkt skadliga, relationer undvikas? Inbjudna för att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av hur vi kan förebygga vänskapskorruption och olämpliga relationer i staten är:

  • Gissur Erlingsson, biträdande professor vid Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier. Ett av Gissurs fokusområden är offentlig korruption och andra former av maktmissbruk.
  • Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården. Nils Öberg berättar om Kriminalvårdens arbete för att motverka korruption och olämpliga relationer.
  • Se en kortfilm där Nils Öberg tipsar här om det viktigaste du Nils Öbergkan göra på din myndighet för att förebygga korruption och olämpliga relationer. Ladda ner filmen. 

26 jan 2017: En god förvaltningskultur – vad är det och hur kan den främjas?

Seminarium om en god förvaltningskultur. Vad är en god förvaltningskultur? Hur står det till med förvaltningskulturen i staten och hur behöver den utvecklas? Hur behöver ledarskapet utvecklas för att stödja en god förvaltningskultur?

Talarna som delar med sig av sina tankar om en god förvaltningskultur i staten är:

  • Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet
  • Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan
  • Tomas Brytting, professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola.

Se filmer från seminarierna.