Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag

Den förvaltningspolitiska dagen är ett tillfälle för dig som har en ledande position i staten eller i den förvaltningspolitiska forskningen att träffa kolleger och att lära och diskutera frågor kring styrning, ledning och utveckling av offentlig förvaltning.

På grund av rådande omständigheter kring coronaviruset så har vi valt att ställa in Förvaltningspolitisk dag 2020.