Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag 2021

Den 6 maj samlades 350 ledare inom statsförvaltningen på Statskontorets årliga konferens Förvaltningspolitisk dag. I år hölls dagen helt digitalt för första gången. Temat var förvaltningen efter coronapandemin.

Dagens moderator, Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, inleder dagen med en publikfråga: Vilket ord beskriver den viktigaste lärdomen under året? Många svarade flexibilitet, samverkan eller omställning.

 Moderator Shirin Ahlbäck Öberg bredvid ett ordmoln för frågan Vilket ord beskriver den viktigaste lärdomen under året?

Samverkan och dialog viktigt i kriser

Civilminister Lena Micko pratade bland annat om hanteringen av pandemin och framhöll att den offentliga förvaltningen i vårt land bygger på samverkan och dialog. Trycket på de statliga myndigheterna har varit tufft. Men myndigheterna har också med sitt delegerade arbetsgivaransvar kunnat hjälpa varandra. Den svenska förvaltningsmodellen har fått stort fokus i debatten. Lena Micko vill betona att den svenska regeringen inte är bunden av sina myndigheter – vi har inte något tjänstemannavälde. Myndigheterna har ett betydande ansvar men deras självständighet är begränsad.  

Vad drar vi för lärdomar av distansarbetet?

Nästa punkt på programmet handlade om att ta tillvara lärdomarna om digitala arbetssätt och distansarbete efter pandemin.

Anders Söderholm, generaldirektör på Universitetskanslerämbetet berättade om myndighetens flytt till nya lokaler. Anställda får nu välja om de vill ha sin fasta arbetsplats hemma eller på kontoret. Det finns många fördelar med att anställda kan forma sitt eget arbetsliv, men också utmaningar exempelvis när det gäller introduktion av nyanställda och att upptäcka arbetsmiljöproblem.

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet, konstaterade att digitala tjänster efterfrågas i betydligt högre utsträckning. Lantmäteriet hade flera utvecklingsprojekt på gång, men det blev en utmaning att driva dessa på distans. Distansarbetet ställer höga krav på chefer när det gäller att skapa samhörighet.

Joakim Stymne, generaldirektör på SCB framhöll att förändring är det nya normala. Han drog paralleller till affärslivet där man snabbt fått ställa om sig till e-handel. Butiker finns kvar men har en annan funktion. Vad blir myndigheternas motsvarighet till detta? Regeringen driver på att staten ska vara närvarande i hela landet, men vad betyder närvarande?

Panelsamtalet kommenterades av Carl Heath, utbildningsdirektör på Rise. En utmaning som Rise sett under pandemin är att mötesbokningarna dubbleras i kalendrarna och tiden mellan möten försvinner. Hur vi designar våra arbetsdagar kommer att behöva förändras.

 Panelsamtal i studion

Den decentraliserade modellen – under prövning men inte ifrågasatt

Det sista passet handlade om den decentraliserade förvaltningsmodellen och om hur vi utvecklar samarbetet över förvaltningsnivåerna.

Riksrevisor Helena Lindberg konstaterade att det inte är enkelt att samverka. Man måste förstå varför och med vem man ska samverka. I grunden är vår förvaltningsmodell väl rustad för att hantera alla kriser, men då måste vi förstå varandra bättre.

För Johan von Knorring, regiondirektör för Region Uppsala, var det ingen överraskning att behovet av att samverka ökar under en kris. I framtiden behöver vi jobba mer lika, inte ha alltför olika system. Beredskapen ska vara en del av kärnuppdraget, vi måste bygga in det i hela regionen.

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR lyfte problemen som uppstår för kommuner och regioner när olika myndigheter kommer med motstridiga beslut.

Samtalet kommenterades av Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap vid Umeå universitet. En sak som överraskade i samtalet var att ingen ifrågasatt den modell vi har, utan vi har hittat sätt att få den att fungera. Framöver kommer vi att behöva tala ännu mer om robusthet, att planera för sällan-händelser. Hur kan politiker i kommuner och regioner förklara för sina väljare varför vi ska lägga undan pengar till något som kanske inte inträffar?

Ordmoln där orden möjligheter och flexibilitet är störst.

I ordmolnet ovan har deltagare svarat på frågan "Vad tar du med dig från det senaste året in i ditt fortsatta arbete?"