Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Program för Förvaltningspolitisk dag 2021

Den förvaltningspolitiska dagen är ett tillfälle för dig som har en ledande position i staten eller i den förvaltningspolitiska forskningen att träffa kolleger och att lära och diskutera frågor kring styrning, ledning och utveckling av offentlig förvaltning.

Årets tema: Förvaltningen efter coronapandemin

Inledning

  • Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör, Statskontoret 
  • Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och dagens moderator

Regeringen om förvaltningspolitiken

Lena Micko, civilminister

Nya möjligheter till en mer effektiv statsförvaltning – hur kan vi ta tillvara lärdomar av digitala arbetssätt och distansarbete?

Pandemin har tvingat myndigheterna att utveckla sina arbetssätt och hitta nya, ofta digitala, lösningar för att klara uppdraget. Hur kan vi utveckla organisering, samordning och samverkan inom statsförvaltningen med hjälp av dessa erfarenheter? Och hur parerar vi för de utmaningar som digitala arbetssätt och distansarbete innebär? Deltagare:

  • Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet
  • Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, Lantmäteriet
  • Joakim Stymne, generaldirektör, Statistiska Centralbyrån

Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE, kommenterar samtalet.

Den decentraliserade modellen under prövning – hur utvecklar vi samarbete och samverkan över förvaltningsnivåerna?

Under pandemin har frågan om Sveriges decentraliserade förvaltningsmodell med ett starkt kommunalt självstyre hamnat i strålkastarljuset. Hanteringen av pandemin har bland annat visat att vår modell kan medföra svårigheter när förvaltningen behöver agera snabbt och samlat. Vilka lärdomar kan vi dra av samarbetet och kommunikationen mellan förvaltningsnivåerna under pandemin, och hur kan det arbetet utvecklas och effektiviseras? Deltagare:

  • Helena Lindberg, riksrevisor, Riksrevisionen
  • Johan von Knorring, regiondirektör, Region Uppsala
  • Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges kommuner och regioner

Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap vid Umeå universitet, kommenterar samtalet.