Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Internationellt arbete

EUPAN

Statskontoret fungerar som stöd till Regeringskansliet genom att medverka i EUPAN – EU:s nätverk för förvaltningsfrågor. 
Läs mer om EUPAN-arbetet på vår engelska sida.


Inbjudan att delta i European Public Sector Award EPSA 2021

European Public Sector Award (EPSA) är ett europeiskt pris för att belöna utvecklingsprojekt inom den offentliga sektorn. European Institute of Public Administration (EIPA) står bakom priset.

Årets tre teman är en digital, grön och innovativ offentlig förvaltning.
EPSA delas ut vartannat år till myndigheter och organisationer på statlig och kommunal nivå för att uppmärksamma goda exempel på utveckling av offentlig verksamhet.

Anmälan sker via www.epsa2021.eu senast 3 maj.