Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kommande nätverksmöten

Kan rättsstaten och förvaltningspolitiken motverka korruption i myndigheterna?


I en rättsstat utövas makten med öppenhet, underkastat lagar och regler och de som har makt tar ansvar. Men det handlar också om vardaglig ordning och reda inom det offentliga, sådant vi sällan talar om men tar för givet.

Under de senaste årtiondena har Sverige genomgått ett antal förvaltningspolitiska reformer där man hämtat inspiration från styrmodeller inom privat sektor. Forskning visar att reformerna bland annat har påverkat hur myndigheter och tjänstepersoner agerar och ser på sig själva.

Kan en starkare närvaro av rättsstatliga principer bidra till ett bättre skydd mot korruption och oegentligheter? Är Sverige en stark rättsstat eller finns det brister? Hur påverkar rättsstatens status myndigheterna och tjänstemännen? Hur påverkar en förvaltningspolitik med inspiration från näringslivet myndigheterna och tjänstemännen? Och vad kan vi myndigheter praktiskt göra för att hantera vissa av de utmaningar som följer av att rollen som statsanställd förändras?

Program

Richard Sannerholm (jur. dr. och director på ILAC) inleder mötet och pratar om hur den svenska rättsstaten mår och vikten av rättsstatliga principer. Han utgår från flera exempel som också finns beskrivna i hans bok Rättsstaten Sverige: Skandaler, kriser, politik.

Bengt Jacobsson (professor i företagsekonomi och organisationsforskare vid Södertörns högskola) berättar om hur den praktiska styrningen och uppföljning av statliga verksamheter påverkat hur myndigheter ser på sig själva och rollen som statsanställd.

Lisa Lewander (chefsjurist vid Sjöfartsverket) berättar om utmaningar i att arbeta med korruptionsförebyggande åtgärder och för en god förvaltningskultur i en myndighet med viss affärsverksamhet.

Efter talarna hålls en paneldiskussion som leds av Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren. Vill du skicka in en fråga för panelen att diskutera skickar du den till Martin Johansson.

Praktisk information

Tid: Den 22 september 2020 kl. 13.00-14.30.

Plats: Mötet hålls via Zoom. Vi skickar ut en länk till mötet fredagen den 18 september.

Anmäl dig till mötet här.

För övriga frågor, kontakta Martin Johansson.

Medskick: Myndighetsnätverket bygger på att ni som är kontaktpersoner deltar i diskussionerna och ger input. Fundera gärna över vad du tar med dig hem till din myndighet från mötet. Dela gärna med dig av goda erfarenheter, till dina bordsgrannar och till oss som arbetar med nätverket!