Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av statsbidrag på kultur- och fritidsområdet

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera hur befintliga statsbidrag till kultur- och fritidsområdet på ett bättre sätt kan bidra till att skapa förutsättningar för en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning.

Statskontoret ska också lämna förslag på hur mottagande av statsbidrag ytterligare skulle kunna främja ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget ska genomföras med ett effektivitets-, jämställdhets-, barnrätts-, ungdoms- och folkhälsoperspektiv.