Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning av myndigheters arbete med arbetsrättsliga villkor i upphandlingar

Statskontoret ska följa upp och analysera hur statliga myndigheter under 2018 arbetade med att ställa arbetsrättsliga villkor i sina upphandlingar. I uppdraget ingår att undersöka om och hur myndigheterna har utvecklat sitt upphandlingsarbete och vilka effekter de anser sig ha uppnått med att ställa arbetsrättsliga villkor. Statskontoret ska också redovisa goda exempel på hur myndigheter kan arbeta med sådana villkor.