Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kartläggning av kommunernas mottagandeverksamhet

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att göra en kartläggning av hur kommunernas verksamhet för mottagande av nyanlända är organiserat.

I uppdraget ingår att kartlägga

  • hur kommunernas mottagandeverksamhet är organiserad och om den sker i samverkan med andra kommuner eller aktörer
  • hur ansvaret för mottagandet är fördelat inom kommunerna
  • vilka särskilda insatser kommunerna finansierar med schablonersättningen
  • hur verksamheter och insatser på området följs upp
  • hur den statliga ersättningen generellt hanteras och hur schablonersättningen fördelas på olika verksamheter inom kommunerna.

En muntlig delredovisning ska göras senast den 1 februari 2021.