Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Redovisning av praktik för nyanlända arbetssökande hos statliga myndigheter

Statliga myndigheter ska mellan år 2016-2020 ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.
Statskontoret har i uppdrag att redovisa hur många myndigheter som har ställt eller avser att ställa praktikplatser till förfogande, hur många praktikplatser det handlar om samt hur många nyanlända som påbörjat och genomfört praktik. 

Statskontoret ska lämna en muntlig delredovisning till Finansdepartementet den 1 juni 2020.

På Arbetsgivarverkets webbplats finns information för myndigheterna. 

Delredovisningar