Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Redovisning av praktik för nyanlända arbetssökande hos statliga myndigheter

Statliga myndigheter ska mellan år 2016-2023 ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Statskontoret har i uppdrag att redovisa hur många myndigheter som har ställt eller avser att ställa praktikplatser till förfogande, hur många praktikplatser det handlar om samt hur många nyanlända som påbörjat och genomfört praktik. Redovisning ska senast den 1 juni 2021, 1 juni 2022 samt 1 juni 2023. 

På Arbetsgivarverkets webbplats finns information för myndigheterna. 

Information om myndigheternas redovisning av Praktik i staten till Statskontoret

Runt den 11 januari 2021 kommer Statskontoret att gå ut med en enkät till myndigheterna. Sista svarsdatum kommer att vara den 1 februari 2021. Genom att svara på den enkäten har din myndighet redovisat regeringsuppdraget.

Delredovisningar