Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Statlig förvaltningspolitik – utvecklingstendenser och förändringsbehov

Statskontoret ska enligt sin instruktion bistå regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken och gör bland annat genom att publicera skrifter i serien Om offentlig sektor.

I denna antologi diskuterar ett antal förvaltningspolitiska forskare utvecklingstendenser och förändringsbehov i den statliga förvaltningspolitiken.