Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av digitala investeringar i offentlig förvaltning

Regeringen har gett Statskontoret och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att analysera och ta fram förslag på utvecklad styrning av digitala investeringar i offentlig förvaltning.

Analysen ska svara på om regeringens nuvarande styrning av, och statliga myndigheters arbete med nyttorealisering och effekthemtagning är ändamålsenlig. Därtill ska en analys av bland annat Norge och Englands styrning av digitala investeringar genomföras. Uppdraget ska utmynna i förslag på utvecklad styrning av digitala investeringar.

 

Delrapport