Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning och analys av strategin som ska förebygga mäns våld mot kvinnor

Statskontoret ska följa upp och analysera centrala myndigheters arbete med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Uppdraget syftar till att ge regeringen underlag för utvecklad styrning på området.

Delredovisning