Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av kostnaderna för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera kostnader, inklusive kostnadseffektivitet, för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018.

Statskontorets utvärdering ska komplettera den utvärdering av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018 som Försvarshögskolan har fått i uppdrag att genomföra.