Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av skolans likvärdighetsbidrag

Statskontoret ska följa upp och analysera utfallet av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling som infördes 2018. I uppdraget ingår att följa upp vilka insatser som huvudmännen har genomfört till följd av bidraget. Statskontoret ska också analysera om och hur statsbidraget har påverkat huvudmännens samlade verksamhet inom skolområdet och fördelning av medel mellan olika skolor liksom fördelning av medel till övriga verksamheter.

Statskontoret ska lämna en delrapport den 1 juni 2020.

Delrapport