Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av statsbidraget för höjda lärarlöner

Regeringen har inrättat ett statsbidrag för att höja lönen för särskilt kvalificerade lärare, utöver den ordinarie lönerevisionen (Lärarlönelyftet).

Statskontoret ska utvärdera hur statsbidraget används av huvudmännen, vilka effekter det får för vissa lärares löneutveckling och om det lett till ökad kvalitet i undervisningen. I uppdraget ingår också att utvärdera om lönehöjningen för de lärare som avses med statsbidraget har blivit långsiktig, och om statsbidraget har påverkat lärarnas rörlighet på arbetsmarknaden.

Delrapporter