Till huvudinnehåll

Din roll i staten – gemensamma spelregler

Utbildningen ska stärka din förmåga att hantera den särskilda roll som det innebär att vara statsanställd. Den riktar sig både till dig som är nyanställd i staten men också till dig som redan arbetar i staten och som vill friska upp dina kunskaper.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om det som är gemensamt för alla som arbetar statligt, oavsett verksamhet och roll. Innehållet tar sin utgångspunkt i den statliga värdegrunden. Genom utbildningen får du kunskaper om de regler och förutsättningar som styr arbete i staten. Kunskaper som är viktiga i din roll som statsanställd. Delar av innehållet kan också användas i myndigheternas arbete med en god förvaltningskultur.

 

 

Integrera webbutbildningen i myndighetens lärplattform

Vi tillhandahåller utbildningen även i form av ett SCORM-paket för de myndigheter som önskar lägga in den i sin lärplattform. Det är kostnadsfritt. 

För utlämnande av SCORM-paket behöver en skriftlig överenskommelse mellan myndigheterna upprättas. Skicka uppgifter om namn på myndigheten, postadress, organisationsnummer samt namn och titel på person som skriver under överenskommelsen till dinrollistaten@statskontoret.se

När överenskommelsen är påskriven av båda parter laddas utbildningen ner från Onedrive. Storleken är 182 MB.

Frågor och svar om utbildningen

Vad innehåller utbildningen ?

Övergripande handlar utbildningen om det som är gemensamt för alla som arbetar i staten. Innehållet tar sin utgångspunkt från den statliga värdegrunden.

Webbutbildningen är strukturerad i åtta kapitel. Den inleds med ett kapitel om de grundläggande principer och regelverk som gäller för alla oss statsanställda, vår gemensamma grund i staten. Därefter följer ett kapitel var för de sex principer som utgör den statliga värdegrunden; demokrati, objektivitet, legalitet, respekt, fri åsiktsbildning, samt effektivitet och service. Utbildningen avslutas med ett kapitel om hur man kan arbeta med och tänka kring den statliga värdegrunden i det dagliga arbetet.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är uppdelad i åtta kapitel. Vi rekommenderar att du går igenom samtliga kapitel vid ett tillfälle. Sammanlagt tar utbildningen då cirka två timmar.

Om du väljer att gå utbildningen vid flera tillfällen behöver du själv komma ihåg vilka kapitel du har genomfört. 

Är utbildningen obligatorisk?

Myndigheter kan välja att göra utbildningen obligatorisk. Anställda i staten har stor nytta av innehållet i utbildningen och vi uppmanar därför myndigheterna under regeringen att se till att nyanställda har tid att gå utbildningen.

Hur förhåller sig utbildningen till myndighetens introduktionsutbildning?

Webbutbildningen tar upp sådant som gäller för alla i staten, oavsett vilken roll du har eller vilken myndighet du jobbar på. Det är grunden för vårt arbete i staten.

Utbildningen är ett komplement till myndigheternas egna introduktionsutbildningar som kan vara mer specifika om vad som gäller på just den myndigheten. Om du först går utbildningen, Din roll i staten – gemensamma spelregler, kan du tillgodose dig introduktionsutbildningen på din myndighet ännu bättre.

Vid ytterligare frågor om webbutbildningen

Kontakta dinrollistaten@statskontoret.se