Till huvudinnehåll

Statlig styrning av kommuner och regioner

Den svenska förvaltningsmodellen kännetecknas av ett starkt kommunalt självstyre. Samtidigt är det riksdagen, regeringen, statliga myndigheter och EU som sätter ramarna för kommunala verksamheter genom exempelvis lagar, förordningar och föreskrifter. Kommuner och regioner påverkas därmed av styrning från flera håll.

Statskontoret har ett instruktionsenligt uppdrag att redogöra för utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner. I flera av våra särskilda regeringsuppdrag analyserar vi också delar av den statliga styrningen av kommunsektorn.