Till huvudinnehåll

Styrning av stora myndigheter

Statskontoret har analyserat styrningen av de flesta av de stora myndigheterna. På de här sidorna redovisar vi våra erfarenheter från dessa analyser. Våra analyser visar på en del gemensamma nämnare för stora myndigheter. För regeringen innebär detta att styrningen av dessa myndigheter har sina gemensamma utmaningar, som kan kräva att regeringen har en ordning för mer omfattande löpande kontakter.

Vi redogör för vilka förutsättningar som finns för styrningen inom de stora myndigheterna och vilka krav som ställs på den. Vi ger några exempel på utmaningar som finns för den interna styrningen och redovisar våra erfarenheter kring det förändringsarbete som ofta bedrivs inom stora myndigheter.