Till huvudinnehåll

Styrning av stora myndigheter

Statskontoret har analyserat styrningen av de flesta av de stora myndigheterna. På de här sidorna redovisar vi våra erfarenheter från dessa analyser. Våra analyser visar på en del gemensamma nämnare för stora myndigheter. För regeringen innebär detta att styrningen av dessa myndigheter har sina gemensamma utmaningar, som kan kräva att regeringen har en ordning för mer omfattande löpande kontakter.

Vi redogör för vilka förutsättningar som finns för styrningen inom de stora myndigheterna och vilka krav som ställs på den. Vi ger några exempel på utmaningar som finns för den interna styrningen och redovisar våra erfarenheter kring det förändringsarbete som ofta bedrivs inom stora myndigheter.

De största myndigheterna 2022

Polismyndigheten

32 153

Försvarsmakten

22 228

Försäkringskassan

12 437

Kriminalvården

11 743

Arbetsförmedlingen

9 769

Skatteverket

9 348

Trafikverket

9 284

Migrationsverket

4 490

Statens institutionsstyrelse

3 551

Tullverket

2 155

Försvarets materielverk

2 044

Kronofogdemyndigheten

2 024

Lantmäteriet

1 994

Transportstyrelsen

1 900

Statens jordbruksverk

1 565

Pensionsmyndigheten

1367

Kommentar: Myndigheter som Statskontoret har analyserat är fetstilade. Universitet, högskolor och regeringskansliet ingår inte i tabellen.