Till huvudinnehåll

Kalender

04
mar

Kartlägga och analysera vissa delar av myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet

Uppdragsredovisning
18
mar

Hur arbetar myndigheterna med påverkande information och kommunikation?

Seminarium kl. 09:30 - 11:00
22
mar

Analysera och föreslå en mer effektiv myndighetsfunktion för statsstöd

Uppdragsredovisning
24
apr

Förvaltningspolitisk dag

Seminarium kl. 13:00 - 17:00
26
apr

Myndighetsanalys av Universitets- och högskolerådet

Uppdragsredovisning
30
apr

Redovisning av praktik för nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter

Uppdragsredovisning
22
maj

Den interna kulturens betydelse för myndigheters resultat

Seminarium kl. 09:30 - 11:00
27
maj

En samlad informationsportal om riktade statsbidrag till kommuner och regioner

Uppdragsredovisning
31
maj

Slutredovisning: Myndighetsanalys av Folkhälsomyndigheten

Uppdragsredovisning
15
jun

Myndighetsanalys av Jämställdhetsmyndigheten

Uppdragsredovisning