Till huvudinnehåll

Kalender

15
jun

Myndighetsanalys av Jämställdhetsmyndigheten

Uppdragsredovisning
15
sep

Myndighetsanalys av Rymdstyrelsen

Uppdragsredovisning
07
okt

Göra en översyn av asylprocessen och utreda behovet av tillsyn inom migrationsområdet

Uppdragsredovisning
08
nov

Analys av Naturvårdsverket

Uppdragsredovisning
15
jan

Utreda en ändamålsenlig och effektiv organisering av det tekniska stödet för kärnsäkerhet och strålskydd

Uppdragsredovisning
31
jan

Effektiviteten i Arbetsförmedlingens användning av förvaltningsmedel

Uppdragsredovisning
28
feb

Delredovisning: Utvärdera insatser och åtgärder för ökad kvalitet och likvärdighet i skolväsendet

Uppdragsredovisning
28
feb

Delredovisning: Utvärdera insatser och åtgärder för ökad kvalitet och likvärdighet i skolväsendet

Uppdragsredovisning