Till huvudinnehåll

Kalender

23
maj

Statens upphandling och inköp – ett effektivt styrmedel med risker?

Seminarium kl. 15:00 - 16:30
31
maj

Utveckla en metod för uppföljning av det förenklingspolitiska målet om digitalisering

Uppdragsredovisning
31
maj

Kartläggning och analys av administrativa kostnader för kommuner och regioner

Uppdragsredovisning
01
jun

Praktik i staten – Uppföljning 8

Uppdragsredovisning
08
jun

Uppföljning av statens styrning av kommuner och regioner

Uppdragsredovisning
15
jun

Delredovisning: Att analysera styrningen av myndigheter på klimatområdet

Uppdragsredovisning
06
aug

Utvärdering av förhandlingsuppdrag som metod för att lösa stora samhällsutmaningar

Uppdragsredovisning
25
okt

Myndighetsanalys av Upphandlingsmyndigheten

Uppdragsredovisning
31
okt

Analysera Pensionsmyndighetens effektivitet och föreslå åtgärder

Uppdragsredovisning
23
nov

Följa upp och analysera vissa insatser inom området mänskliga rättigheter

Uppdragsredovisning