Till huvudinnehåll

Kalender

05
sep

Hur står det till med statsförvaltningens arbete med att tolka och tillämpa EU-lagstiftning?

Seminarium kl. 15:00 - 16:30
25
okt

Myndighetsanalys av Upphandlingsmyndigheten

Uppdragsredovisning
28
okt

Analysera Pensionsmyndighetens effektivitet och föreslå åtgärder

Uppdragsredovisning
28
nov

Uppdraget om introduktionsutbildning för statligt anställda

Uppdragsredovisning
30
nov

Följa upp och analysera vissa insatser inom området mänskliga rättigheter

Uppdragsredovisning
16
dec

Att analysera styrningen av myndigheter på klimatområdet

Uppdragsredovisning
23
jan

Analys av genomförandet av ett intensivår för nyanlända

Uppdragsredovisning
26
jan

Utföra en myndighetsanalys av Sveriges geologiska undersökning

Uppdragsredovisning
31
jan

Förslag till indikatorer för att följa upp det förvaltningspolitiska målet

Uppdragsredovisning
15
feb

Lämna förslag på hur Sjöfartsverkets verksamhet kan organiseras och finansieras

Uppdragsredovisning