Till huvudinnehåll

Kalender

23
feb

Myndighetsanalys av Universitetskanslersämbetet

Uppdragsredovisning
28
feb

Utvärdera hur myndigheternas verksamhet enligt tillsynslagen och viss verksamhet enligt djurskyddslagen fungerar

Uppdragsredovisning
01
mar

Lämna förslag om organisationsförändring för Statskontoret och ESV

Uppdragsredovisning
04
mar

Kartlägga och analysera vissa delar av myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet

Uppdragsredovisning
18
mar

Hur arbetar myndigheterna med påverkande information och kommunikation?

Seminarium kl. 09:30 - 11:00
22
mar

Analysera och föreslå en mer effektiv myndighetsfunktion för statsstöd

Uppdragsredovisning
24
apr

Förvaltningspolitisk dag

Seminarium kl. 13:00 - 17:00
26
apr

Myndighetsanalys av Universitets- och högskolerådet

Uppdragsredovisning
30
apr

Redovisning av praktik för nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter

Uppdragsredovisning
22
maj

Den interna kulturens betydelse för myndigheters resultat

Seminarium kl. 09:30 - 11:00