Till huvudinnehåll

Kalender

03
okt

Föreslå åtgärder för en stärkt livsmedelsberedskap hos kommuner och regioner

Uppdragsredovisning
15
okt

Följa upp och analysera kunskapslyftet för barnets rättigheter

Uppdragsredovisning
18
okt

Hur kan livsmedelsberedskapen i kommuner och regioner stärkas?

Seminarium kl. 09:30 - 11:00
24
nov

Utföra en analys av Sametinget

Uppdragsredovisning
01
dec

Myndighetsanalys av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Uppdragsredovisning
07
dec

Kartlägga och analysera arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar av statliga stöd till företag och andra juridiska personer

Uppdragsredovisning
31
dec

Uppdraget om att främja arbetet mot korruption i den offentliga förvaltningen

Uppdragsredovisning
31
jan

Myndighetsanalys av Läkemedelsverket

Uppdragsredovisning
23
feb

Myndighetsanalys av Universitetskanslersämbetet

Uppdragsredovisning
04
mar

Kartlägga och analysera vissa delar av myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet

Uppdragsredovisning