Till huvudinnehåll

Kalender

05
dec

Myndighetschefens roll – i spänningsfältet mellan politik och praktik

Seminarium kl. 09:30 - 11:00
16
dec

Att analysera styrningen av myndigheter på klimatområdet

Uppdragsredovisning
23
jan

Analys av genomförandet av ett intensivår för nyanlända

Uppdragsredovisning
26
jan

Utföra en myndighetsanalys av Sveriges geologiska undersökning

Uppdragsredovisning
31
jan

Förslag till indikatorer för att följa upp det förvaltningspolitiska målet

Uppdragsredovisning
15
feb

Lämna förslag på hur Sjöfartsverkets verksamhet kan organiseras och finansieras

Uppdragsredovisning
10
mar

Analysera kommunal samverkan

Uppdragsredovisning
15
mar

Granskning av Försäkringskassans genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen

Uppdragsredovisning
20
apr

Förvaltningspolitisk dag 2023

Seminarium kl. 13:00 - 17:00
30
apr

Följa upp hur långt berörda myndigheter kommit i tillämpningen av förordningen om digitalt inhämtande av uppgifter från företag

Uppdragsredovisning