Till huvudinnehåll

Kalender

14
jan

Analys av återvändandeverksamheten

Uppdragsredovisning
10
mar

Uppföljning av verksamheten vid Jordbruksverket

Uppdragsredovisning
15
mar

Granskning av Försäkringskassans genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen. Delredovisning.

Uppdragsredovisning
15
mar

Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella ungdomspolitiken

Uppdragsredovisning
31
mar

Analys av förutsättningarna för Statens institutionsstyrelse att bedriva vård av flickor

Uppdragsredovisning
01
apr

Uppföljning och utvärdering av omregleringen av spelmarknaden

Uppdragsredovisning
08
apr

Utvärdering av effekterna av förändrade regler för direktupphandling

Uppdragsredovisning
31
maj

Kartläggning och analys av administrativa kostnader för kommuner och regioner

Uppdragsredovisning
01
jun

Praktik i staten – Uppföljning 8

Uppdragsredovisning
30
jun

Uppföljning av statens styrning av kommuner och regioner

Uppdragsredovisning