Till huvudinnehåll

Kalender

06
aug

Utvärdering av förhandlingsuppdrag som metod för att lösa stora samhällsutmaningar

Uppdragsredovisning
30
jan

Analys av genomförandet av ett intensivår för nyanlända

Uppdragsredovisning
31
jan

Lämna förslag till indikatorer för att följa upp det förvaltningspolitiska målet

Uppdragsredovisning
15
mar

Granskning av Försäkringskassans genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen

Uppdragsredovisning