Till huvudinnehåll

Kalender

15
mar

Utvärdera hur myndigheternas verksamhet enligt tillsynslagen och viss verksamhet enligt djurskyddslagen fungerar

Uppdragsredovisning
22
mar

Analysera och föreslå en mer effektiv myndighetsfunktion för statsstöd

Uppdragsredovisning
26
apr

Myndighetsanalys av Universitets- och högskolerådet

Uppdragsredovisning
30
apr

Redovisning av praktik för nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter

Uppdragsredovisning
27
maj

En samlad informationsportal om riktade statsbidrag till kommuner och regioner

Uppdragsredovisning
31
maj

Slutredovisning: Myndighetsanalys av Folkhälsomyndigheten

Uppdragsredovisning
15
jun

Myndighetsanalys av Jämställdhetsmyndigheten

Uppdragsredovisning
28
feb

Delredovisning: Utvärdera insatser och åtgärder för ökad kvalitet och likvärdighet i skolväsendet

Uppdragsredovisning
28
feb

Delredovisning: Utvärdera insatser och åtgärder för ökad kvalitet och likvärdighet i skolväsendet

Uppdragsredovisning