Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
23 april 2021

Statens historiska museer bedriver en uppskattad verksamhet men insatser behövs för att säkra att samlingarna bevaras på lång sikt

Statskontoret har genomfört en myndighetsanalys av Statens historiska museer. Vi har undersökt hur myndigheten fullgör sitt uppdrag och hur interna och externa faktorer påverkar möjligheterna att göra det.

Statskontoret bedömer att Statens historiska museers verksamhet är framgångsrik och uppskattad, men att myndigheten inte fullgör hela sitt uppdrag inom samlingsförvaltningen. Den publika verksamheten är uppskattad och de digitala besöken ökar. Myndigheten har också en väl fungerande verksamhet när det gäller att tillgängliggöra samlingarna för bland annat forskning och utbildning. Externa parter ser genomgående positivt på verksamhetens resultat och på hur det fungerar att samverka med Statens historiska museer.

Men myndighetens resurser räcker inte för att ta emot allt arkeologiskt material som kommer in och inte heller för att täcka hela de arkeologiska och kulturhistoriska samlingarnas behov av vård. Både myndigheten och regeringen behöver därför agera för att säkerställa att myndigheten kan bevara föremålen i samlingarna på lång sikt.

I januari 2018 inordnades myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet i Statens historiska museer, som då också fick ett bredare uppdrag. Myndigheten har kommit en bra bit i arbetet med förändringen, trots att sammanslagningen har medfört stora utmaningar. Men Statskontoret bedömer att myndigheten ändå bland annat behöver förtydliga myndighetens mål, införa och tillämpa styrdokument på ett effektivare sätt och på sikt överväga att justera hur verksamheten är organiserad. Statskontoret anser också att Statens historiska museer bör ta fram tydligare strategiska prioriteringar för verksamheten, mot bakgrund av myndighetens ekonomiska utmaningar.