Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

18 februari 2014 Statskontoret samordnar uppdrag om utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Stödet för yrkesintroduktionsanställningar infördes den 15 januari 2014 för att stimulera till anställning av ungdomar (15–24 år) på basis av yrkesintroduktionsavtal och är ett konkret resultat av regeringens trepartssamtal med arbetsmarknadens parter. Statskontoret, Konjunkturinstitutet,... 14 februari 2014 Stora vinster av digitalisering riskerar utebli Varken kommuner, exploatörer eller medborgare driver på utvecklingen mot en digital planprocess, visar en utredning från Statskontoret. Fördelar i form av ökad insyn och effektivare processer uteblir. För att förverkliga en digital planprocess krävs enhetlighet och samordning bland ett stort antal... 13 februari 2014 Beskrivning av det kommunala utjämningssystemet Statskontoret, som har regeringens uppdrag att följa upp systemet för kommunalekonomisk utjämning, har tagit fram rapporten Det kommunala utjämningssystemet – en beskrivning av systemet från 2014. Flera förändringar har införts i systemet från den 1 januari 2014 och denna rapport ger en uppdaterad... 12 februari 2014 Myndigheters säljverksamhet – hur och varför? Statskontoret har genomfört en studie av motiven för och organiseringen av statliga myndigheters försäljning av varor och tjänster på konkurrensutsatta marknader. 24 januari 2014 Utvärdering av politiken för global utveckling Statskontorets utvärdering av politiken för global utveckling, som tittar på arbetsformer och styrning inom Regeringskansliet, visar att politikens innebörd behöver tydliggörs för att målen ska nås. 23 januari 2014 Nationella samordnare. Statlig styrning i otraditionella former? Statskontoret har genomfört en studie av hur regeringen använder sig av nationella samordnare för att genomföra sin politik. Nationella samordnare är personer som tillsätts av regeringen för att driva på utvecklingen inom ett område, förhandla fram lösningar mellan olika aktörer eller för att utreda...