Till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

30
nov 2021

Brister i planeringen en förklaring till Sydvästlänkens försening

28
sep 2021

Det svenska systemet säkerställer inte spårbarhet av fisk

10
sep 2021

Dansens Hus behöver bli mer transparent med hur de planerar och genomför sin verksamhet

01
jun 2021

Statlig satsning på lärarlöner påverkar lönebildningen

12
maj 2021

Sjukfrånvaron i staten ökade marginellt under 2020

29
mar 2021

Spelandet hos företag utan svensk licens ökade under 2020

15
mar 2021

Insatser mot mäns våld mot kvinnor behöver bli mer kunskapsbaserade

03
feb 2021

Likvärdighetsbidraget når ut till de skolor som har störst behov

11
dec 2020

Förvaltningsmodellen innebär både begränsningar och möjligheter i kristider

30
nov 2020

Begränsa Skolinspektionens hantering av klagomål