Till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

29
jun 2023

Statskontoret lanserar en introduktionsutbildning för alla nyanställda i staten

15
jun 2023

Kommuner och regioner behöver förstärka sitt arbete mot korruption

03
apr 2023

Färre än hälften i arbete efter Arbetsförmedlingens intensivår

31
mar 2023

Likvärdighet och kompetensförsörjning är två bestående utmaningar när staten styr kommunsektorn

16
dec 2022

Myndigheternas förutsättningar att bidra till klimatmålen kan stärkas med en mer långsiktig, tydlig och sammanhållen styrning

02
dec 2022

Forskningsantologi från Statskontoret: Rättsstaten i den svenska förvaltningen

29
jun 2022

Förhandlingsuppdrag kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar

31
maj 2022

Statens många krav skapar betydande administration i kommunsektorn

25
apr 2022

Färre deltagare än väntat i intensivåret

01
apr 2022

Spelmarknaden fungerar bättre efter omregleringen