Till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

04
mar 2024

Myndigheters kommunikation behöver vara effektiv, saklig och opartisk

28
feb 2024

Myndigheternas arbete för att skydda samhället mot hundattacker är inte tillräckligt effektivt

12
dec 2023

Myndigheternas arbete mot korruption går framåt, men utvecklingen sker långsamt

24
nov 2023

Regeringen och Sametinget kan gemensamt stärka måluppfyllelsen och självbestämmandet

29
jun 2023

Statskontoret lanserar en introduktionsutbildning för alla nyanställda i staten

15
jun 2023

Kommuner och regioner behöver förstärka sitt arbete mot korruption

03
apr 2023

Färre än hälften i arbete efter Arbetsförmedlingens intensivår

31
mar 2023

Likvärdighet och kompetensförsörjning är två bestående utmaningar när staten styr kommunsektorn

16
dec 2022

Myndigheternas förutsättningar att bidra till klimatmålen kan stärkas med en mer långsiktig, tydlig och sammanhållen styrning

02
dec 2022

Forskningsantologi från Statskontoret: Rättsstaten i den svenska förvaltningen