Till huvudinnehåll

Att arbeta på Statskontoret

Hos oss är du del av en kunskapsintensiv organisation med drivna medarbetare som arbetar tillsammans i en verksamhet präglad av samarbete och kunskapsdelning.  

Vi levererar analyser med hög kvalitet och relevans till regeringen. Våra utredningar spänner över alla politikområden och vi arbetar ofta med dem i projektform. 

Det är en arbetsplats för dig med brett samhällsintresse. Här får du möjlighet till kontinuerligt lärande och personlig utveckling. I din yrkesroll har du ett eget stort ansvar men även möjlighet att påverka din egen arbetssituation i stor utsträckning.  

Att arbeta som utredare

Som utredare arbetar du med uppdrag med varierad längd, som i genomsnitt varar i ungefär sex månader, tillsammans med två eller tre kollegor. Projektgruppens sammansättning varierar eftersom uppdragen kräver olika kompetenser. Du växlar mellan att vara projektledare och projektmedarbetare i olika uppdrag. 

Tillsammans har projektgruppen ett stort ansvar för hur uppdraget genomförs. Du samlar in fakta och data, analyserar och är delaktig i arbetet med att skriva rapporten. Projektgruppen avrapporterar sedan uppdraget till det departement som har beställt utredningen eller analysen. I arbetet som utredare ingår även att besvara remisser samt att arbeta med omvärldsbevakning. Du förväntas att arbeta med uppdrag och remisser inom flera olika politikområden. 

Förmåner på Statskontoret 

Som anställd får du bland annat: 

  • Generösa semestervillkor 
  • Friskvårdsbidrag på 3 750 kronor per år 
  • En friskvårdstimme i veckan på arbetstid 
  • Tjänstepension enligt kollektivavtal 
  • För dig som är föräldraledig gäller det statliga avtalet med föräldrapenningtillägg utöver det som Försäkringskassan ersätter.