Till huvudinnehåll

Att arbeta på Statskontoret

Hos oss är du del av en kunskapsintensiv organisation med drivna medarbetare som arbetar tillsammans i en verksamhet präglad av samarbete och kunskapsdelning.  

Vi levererar analyser med hög kvalitet och relevans till regeringen. Våra utredningar spänner över alla politikområden och vi arbetar ofta med dem i projektform. 

Det är en arbetsplats för dig med brett samhällsintresse. Här får du möjlighet till kontinuerligt lärande och personlig utveckling. I din yrkesroll har du ett eget stort ansvar men även möjlighet att påverka din egen arbetssituation i stor utsträckning.  

Att arbeta som utredare

Som utredare arbetar du med uppdrag med varierad längd, som i genomsnitt varar i ungefär sex månader, tillsammans med två eller tre kollegor. Projektgruppens sammansättning varierar eftersom uppdragen kräver olika kompetenser. Du växlar mellan att vara projektledare och projektmedarbetare i olika uppdrag. 

Tillsammans har projektgruppen ett stort ansvar för hur uppdraget genomförs. Du samlar in fakta och data, analyserar och är delaktig i arbetet med att skriva rapporten. Projektgruppen avrapporterar sedan uppdraget till det departement som har beställt utredningen eller analysen. I arbetet som utredare ingår även att besvara remisser samt att arbeta med omvärldsbevakning. Du förväntas att arbeta med uppdrag och remisser inom flera olika politikområden. 

Förmåner på Statskontoret 

Här kan du läsa om några av de förmåner som vi erbjuder dig.

Ledighet

Som statligt anställd får du olika många semesterdagar beroende på din ålder. På Statskontoret har vi avtalat att övertidsersättning ersatts av 7 extra semesterdagar för alla anställda. Det betyder att du får

  • 35 semesterdagar till och med det år du fyller 29 år
  • 38 semesterdagar från och med det år du fyller 30 år
  • 42 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år

Du kan ta ut betald semester redan ditt första anställningsår. Du har även möjlighet att få ledigt utan löneavdrag för vissa omständigheter, exempelvis för flytt, om du ska på begravning för nära släkting eller för vissa läkarbesök.

Friskvård

Vi vill skapa goda förutsättningar för din hälsa och som anställd här får du:

  • Möjlighet till en timme per vecka av ordinarie arbetstid för friskvård
  • Friskvårdsbidrag upp till 3 750 kr per år

Bildskärmsglasögon och företagshälsovård

För att förebygga arbetsrelaterade besvär erbjuder vi synundersökning och bildskärmsglasögon vid behov. Vi har också avtal med leverantör av företagshälsovård.

Pension

Vi betalar varje månad in pengar till olika delar i din tjänstepension, som kompletterar din allmänna pension som alla har rätt till. Du kan själv välja hur en av delarna ska förvaltas.

Löneväxling

För oss är det viktigt med flexibilitet. Därför kan du, om du vill, avsätta lön eller semester till din tjänstepension (Kåpan Extra) genom löneväxling.

Flexibelt arbetssätt

För att tillgodose behovet av flexibilitet i arbetet finns det möjlighet att arbeta på distans. Utifrån verksamhetens behov och arbetsuppgifternas art kan det finnas möjlighet att skriva en enskild överenskommelse för mer regelbundet distansarbete, upp till 50 procent av arbetstiden. På så sätt kan vi möta nuvarande och framtida medarbetares önskemål om flexibla arbetssätt.

Sjuk- och hälsovård

Förutom tillgång till företagshälsovård och möjlighet att vara ledig med lön för vissa läkarbesök ersätter vi också läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd. 

Föräldraskap

Om du är föräldraledig får du ersättning från Försäkringskassan. För att underlätta din föräldraledighet betalar vi ut föräldrapenningtillägg så att du får närmare 90 procent av din lön under 360 föräldrapenningdagar för de dagar föräldrapenning från Försäkringskassan tas ut.

Alla föräldrar har rätt till förkortat arbetstid till dess att barnet har fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår. När barnet har fyllt 8 år har du som anställd hos oss även möjlighet att ansöka om deltid till och med utgången av skolåret barnet fyllt 12 år.

Försäkringar

Hos oss omfattas du av flera olika försäkringar:

  • Tjänstegrupplivförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring
  • Personskadeförsäkring, PSA

Kompetensutveckling

Hos oss får du möjlighet att arbeta i en miljö med möjligheter att utvecklas. Vi tycker att det är viktigt med balans mellan arbete och privatliv och att det finns goda möjlighet till kompetensutveckling på grupp- och individnivå.

Kollektivavtal

Vi har som en statlig myndighet också kollektivavtal, Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.