Till huvudinnehåll

E-faktura till Statskontoret

Statskontoret ser främst att våra leverantörer skickar fakturor i elektroniskt format. I första hand vill vi att den elektroniska fakturan överförs via PEPPOL.

E-faktura via PEPPOL

Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket och tar helst emot elektroniska fakturor den vägen. Vår elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021000852.

De format som vi kan ta emot i PEPPOL-nätverket är Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura), Svefaktura BIS 5A 2.0 (faktura och kreditnota) samt PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och hur du skaffar ett eget PEPPOL-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats

E-faktura på annat sätt

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura via PEPPOL så kan vi även ta emot det äldre formatet SFTI Svefaktura genom Statens servicecenter.

Vår tekniska mottagningadress är https://www.proceedo.net/ebms/in/1032. För att skicka Svefaktura behöver ni säkerställa att Statskontoret finns uppsatt i mottagaregistret hos er VAN operatör/fakturaväxel (er systemleverantör).

Statskontorets van-leverantör är Visma Commerce via Statens servicecenter, partsid 2021000852 och organisationsnummer 202100-0852. Transportmetoden är Protokoll - SFTI Transportprofil BAS.

Ingen uppsättning behövs från Statskontorets sida för att kunna ta emot e-faktura på detta sätt.

Pappersfaktura

Vi ser helst att vi får fakturor i elektroniskt format. Om du har ett avtal med Statskontoret som är tecknat före 1 april 2019  och som inte ställer krav på e-faktura går det bra att även fortsättningsvis använda pappersfaktura. Vår faktureringsadress är:

Statskontoret
Box 396
101 27 Stockholm