Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Organisation

Statskontoret är en enrådighetsmyndighet och ingår i Finansdepartementets ansvarsområde. Ledningsgruppen består av generaldirektören, enhetscheferna samt ledningssamordnaren.

Generaldirektör

Annelie Roswall Ljunggren är generaldirektör
Katarina Parneby är ledningssamordnare

Enhet 1 Finans- och Justitiedepartementets samt Statsrådsberedningens frågor

Enheten bistår regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken. Hit hör också arbetet med EUPAN och OECD. Enheten ansvarar också för arbetet för en god förvaltningskultur i staten.
Erik Nyberg är chef för enheten och ställföreträdande generaldirektör.

Enhet 2 Arbetsmarknads- och Socialdepartementets frågor

Jessica Bylund är chef för enheten.

Enhet 3 Kultur-, Miljö- och Utbildningsdepartementets frågor

Gabriel Brandström är chef för enheten.

Enhet 4 Försvars-, Infrastruktur-, Närings- och Utrikesdepartementets frågor

Matilda Ardenfors är chef för enheten.

Enheten för verksamhetsstöd

Enheten omfattar funktionerna ekonomi, kommunikation, juridik, lokalfrågor, personal, registratur och tekniskt stöd. Chef för enheten är Marie Seijboldt.