Till huvudinnehåll

Våra upphandlingar

Som statlig myndighet köper Statskontoret in varor och tjänster enligt de krav som ställs i lagen om offentlig upphandling (LOU). Vi använder oss av de statliga ramavtalen i största möjliga utsträckning. Där statliga avtal inte täcker myndighetens behov görs en upphandling.

Syftet med upphandlingar

Det övergripande syftet med upphandling är att skapa kostnadseffektiva affärer för myndigheter samt att minimera risken för korruption och missbruk av statliga medel. Ytterligare ett syfte med upphandling är att främja konkurrensen.

Lämna anbud via e-Avrop

Upphandlingar med ett totaltkostandsvärde över direktupphandlingsgränsen annonseras via e-Avrop. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud. Vi behandlar alla lika.

Leverantörer som är intresserade måste själva vara aktiva och hålla sig informerade om Statskontorets upphandlingar. Det går inte att föranmäla sig till upphandlingar.

Relaterade länkar

Statskontoret på e-Avrop

Upphandlingsmyndigheten