Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning

Statliga värdegrunden

Den här skriften beskriver den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning.

I skriften beskriver Statskontoret de sex principerna i den statliga värdegrunden, ger exempel och diskuterar beteende och förhållningssätt.

Rättelser i tidigare version.