Till huvudinnehåll

Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning

Publicerad: 2019-11-27

För att skapa förutsättningar för en god förvaltning som är demokratisk, effektiv, rättssäker och fri från korruption är det viktigt att alla statsanställda känner till och förstår den statliga värdegrunden.

I skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning beskriver vi de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Skriften ger även exempel och diskuterar beteenden och förhållningssätt.

För att omsätta kunskapen om den statliga värdegrunden till praktik krävs ett medvetet arbete. Hur arbetar ni med den statliga värdegrunden i din myndighet?

Vi har tagit fram en handledning för att diskutera den statliga värdegrunden. Den är ett stöd för ett kontinuerligt lärande kring vad den statliga värdegrunden innebär med övningar, diskussionsfrågor och handledning till samtalsledaren.