Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Statsförvaltningen i korthet

I rapporten Statsförvaltningen i korthet redovisar Statskontoret en översiktlig bild av den statliga förvaltningen.

Sammanställningen visar bland annat att

  • det finns 340 statliga myndigheter under regeringen
  • det finns cirka 226 000 årsarbetskrafter i myndigheterna
  • myndigheterna inrymmer cirka 165 särskilda organ
  • myndigheterna sysselsatte omkring 260 000 människor 2018
  • Staten är en liten del av totala arbetsmarknaden, cirka 5 procent
  • Allmänheten är positiv till Skatteverkets arbete, men har sämre uppfattningar om Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens arbete
  • Förtroendet för hur Polismyndigheten sköter sin uppgift ökar för andra året i rad

Statsförvaltningen i korthet redovisar antal myndigheter under regeringen, hur många årsarbetskrafter det finns i myndigheterna, myndigheternas ledningsformer, antal särskilda organ i statsförvaltningen, vad sysselsatta i myndigheterna arbetar med samt allmänhetens uppfattningar om kvaliteten i statlig verksamhet.