Till huvudinnehåll

Nationella samordnare. Statlig styrning i otraditionella former?

Om offentlig sektor 20

Nationella samordnare är exempel på otraditionell horisontell styrning som blir allt vanligare. Styrformen används av regeringen för att driva på utvecklingen inom ett område, förhandla fram lösningar mellan olika aktörer och för att utreda och förankra lösningar på problem.

Denna studie är avsedd som underlag för fördjupad reflektion om nationella samordnare. Med utgångspunkt i forskningsdiskussionen om horisontell styrning behandlas motiven för att tillsätta nationella samordnare, hur samordnarfunktionen utformas samt vilka utmaningar och möjligheter som styrformen innebär. I studien lyfts också ett antal intressanta frågor som är värda att belysa vidare.